fbpx
Loading

Terms and Conditions

Wprowadzenie

 1. FEMALE STORE prowadzone w ramach działalności Andrzej Szafranowski, zarejestrowanej na ul. Gieysztora 4 lok. U8 w Warszawie, 02-999, REGON: 141310040, NIP: 5251031696, umożliwia zakup towarów pod adresem www.femalestore.pl
 2. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie.

Zasady korzystania ze sklepu 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a FEMALE STORE – Sklepem.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.
 4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym www.sistersfemale.com i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu, bądź złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres contact@femalewarsaw.com.
 5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
 Realizowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się).
 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów, koloru oraz ilości, a następnie dodać je do koszyka.
 Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w „Formularzu Zamówienia” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
 9. Zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam” jest równoważne ze złożeniem zamówienia.
 10. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
 W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: contact@femalewarsaw.com. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

Dostawa i odbiór

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski firmą spedycyjną DPD. Poza terytorium Polski, na terenie Unii Europejskiej, produkty  są dostarczone pod wskazany adres Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej jest indywidualny dla każdego produktu i podany przy danym towarze w sklepie. Przesyłki kurierskie nadawane są codziennie do godziny 12:00.
 2. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

Płatności

 1. Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar i zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe
.
 2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z paragonem oraz wypełnionym formularzem reklamacji (dołączonym do wysyłanego towaru, a także dostępnym do pobrania tutaj: https://femalestore.pl/femalewarsaw/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/FE-MALE_formularz_zwrotu.pdf), zawierającym opis wad, listem poleconym na adres: „Szafranowska, ul. Gieysztora 4 lok. U8,  02-999 Warszawa”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu na adres „Szafranowska, ul. Gieysztora 4 lok. U8,  02-999 Warszawa”, z dopiskiem: „Zwrot” . Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia bez kosztów dostawy towarów do Klienta. Produkty szyte na miarę Klienta, nie podlegają zwrotowi. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym również nie podlegają zwrotowi.
 6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta. Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym na adres „Szafranowska, ul. Gieysztora 4 lok. U8,  02-999 Warszawa”, z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: contact@femalewarsaw.com
.
 7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego – noszącego ślady użytkowania.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Andrzej Szafranowski, ul. Gieysztora 4 lok. U8,  02-999 Warszawa w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym www.femalestore.pl i działań marketingowych FEMALE STORE (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy Cię poinformować, że jeśli Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie, to dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji Twojego zamówienia lub przesyłania Ci newslettera z ofertami handlowymi. Przypominamy, że w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera.

Chcemy Cię także poinformować, że:

 1. Administratorem jest FEMALE STORE prowadzone w ramach działalności Andrzej Szafranowski, zarejestrowanej na ul. Gieysztora 4 lok. U8 w Warszawie, 02-999, REGON: 141310040, NIP: 5251031696.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zakupu lub usługi newsletter, a także nasz uzasadniony interes, polegający na promowaniu towarów i usług.
 3. Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane – w przypadku usługi zakupu – tylko do momentu zakończenia procesu zakupu, a – w przypadku usługi newsletter – tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
  danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych lub firmom kurierskim – wyłącznie w związku z realizacją usługi zakupu lub newslettera.
 5. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.